מספר טלפון


2761961 - 02 מחמד יוסף מחמד שניטה
2761964 - 02 ח'אלד סלאמה ג'דוע אלעצא
2761965 - 02 מחמד אחמד עלאן עבדאללה
2761968 - 02 עדנאן טה סלימאן סלמאן