מספר טלפון


2761980 - 02 מכת'ב אלחכם אלמחלי מג'לס קרוי דאר צלאח
2761981 - 02 אחמד עבדאללה מחמד אלעצא
2761983 - 02 עבדאללה צאלח חסין אבו כמאל
2761988 - 02 עמאד עלי מחמד דבש (מרכז אלעמאד אלטבי)
2761989 - 02 חמדאן מחמד חסין אבו סרחאן