מספר טלפון


2773030 - 02 ג'ורג' פרח עיסא אבו עיטה
2773031 - 02 נאג'י ג'ריס עיסא בנורה
2773032 - 02 ג'ורג' חנא אליאס מצלח
2773033 - 02 אנטון טנאס אליאס מצלח
2773034 - 02 כרים עוץ' ח'צ'ר אבו סעדה
2773035 - 02 ג'ריס עודה אבראהים ג'ראיסה
2773036 - 02 ח'ליל אליאס עטא אללה ח'יר
2773037 - 02 מחמד עוץ' דרויש שעיבאת'
2773038 - 02 סאמי אסכנדר ח'צ'ר אבו סעדה
2773039 - 02 סהילה חנא ח'ורי אסחק