מספר טלפון


2773041 - 02 אליאס בדר חנא בדרא
2773042 - 02 פאאד חנא פרח בנורה
2773043 - 02 ג'ורג' אליאס אסכנדר אבו סעדה
2773044 - 02 רוצ'ה ודיע ח'ליל אבו עיטה
2773045 - 02 ענת'ר ח'צ'ר אליאס ג'ראיסה
2773046 - 02 עיסא חנא עטא אללה אלטויל
2773047 - 02 עיסא חנא עטא אללה
2773048 - 02 נג'יב פרח עוץ' ח'יר