מספר טלפון


2773060 - 02 ג'מיל צאלח עיסא קמציה
2773061 - 02 מיח'אאיל עטא אללה ג'אד אללה אלחאיך
2773062 - 02 חנא ג'ריס אליאס קמציה
2773063 - 02 מחמד אחמד סלימאן שעיבאת'
2773065 - 02 זהיר עיסא סלימאן אלהואש
2773066 - 02 ג'ורג' יוסף ג'ריס עודה
2773067 - 02 ג'ריס מיח'אאיל ח'ליל קזחה
2773068 - 02 ריאץ' יעקוב עיסי אלית'ים
2773069 - 02 ריאץ' יעקוב עיסא אלית'ים