מספר טלפון


2773071 - 02 אילין ג'מיל עזיז בדרא
2773073 - 02 שפיק אליאס באסיל שומלי
2773074 - 02 מאהר צליבא חנא אלזע'בי
2773075 - 02 בדר חנא אסעד חנונה
2773076 - 02 ג'ורג' בשארה צליבא סלאמה
2773077 - 02 ג'מיל עבד אללה עיסא חוארי
2773079 - 02 נור חנא מת'רי בנורה