מספר טלפון


2773110 - 02 מישיל ג'ורג' פרח קמציה
2773111 - 02 צליבא ג'אד אללה אליאס ח'ליל ח'יר
2773112 - 02 מאריו יוסף ח'ליל מוסא
2773113 - 02 אבראהים חנא אבראהים ח'יר
2773114 - 02 ג'וני עוץ' סאבא הלאל
2773115 - 02 איאד יעקוב עיסא אלית'ים
2773116 - 02 ג'מיל עיסא ח'ליל נג'ו
2773117 - 02 מיח'אאיל ג'ראסמוס ג'ריס רשמאוי
2773118 - 02 דיר כניסה אלרעאה אלרום אלכאסוליך
2773119 - 02 עיסא עזאת' עיסא מצלח