מספר טלפון


2773130 - 02 נאג'י ג'ריס אליאס ג'ראיסה
2773131 - 02 סאמי אליאס עטא אללה מצלח
2773132 - 02 סלים אלברת' סלים ח'יר
2773133 - 02 מאהר חנא זח'ריא אבו עטיה
2773134 - 02 מנולי צליבא סלימאן מצלח
2773135 - 02 כניסה אלרעאה ללרום אלכאסוליך
2773136 - 02 ג'וני עיסא חנא מצלח
2773137 - 02 סמיר אחמד עבד אלרחמן אלחוראני
2773138 - 02 מנא עיסא אליאס ג'ראיסה
2773139 - 02 דאווד אחמד ג'מעה ד'ויב