מספר טלפון


2773140 - 02 עיסא אחמד ג'מעה ד'ויב
2773141 - 02 חאזם חנא ג'בר צבאבא
2773142 - 02 עיסא בשארה יעקוב הואש
2773143 - 02 רמזי מת'רי ח'ליל אלקזחה
2773144 - 02 אלנאדי אלארסודכסי אלערבי
2773145 - 02 מחמד עבד אללה מוסא אלח'טיב
2773146 - 02 עטא אללה ח'ליל עטא אללה ע'ריב
2773147 - 02 ת'ומא עטאאללה ח'ליל אבראהים
2773148 - 02 מיח'אאיל סאלם ג'אד אללה קמציה
2773149 - 02 עיסא מחמד עיסא שעיבאת'