מספר טלפון


2773220 - 02 אליאס יעקוב סלימאן ח'יר
2773221 - 02 עלי מחמוד עוץ' אללה דביש
2773222 - 02 סאבא עיסא יעקוב קמציה
2773223 - 02 נאג'י עודה קמציה
2773224 - 02 יאסר נצרי ח'צ'ר עואד
2773225 - 02 מניר ת'ומא עטא אללה אבראהים
2773228 - 02 מישיל ג'מיל צליבא כוכאלי
2773229 - 02 ג'ורג' איליא ג'ורג' אנצ'וני