מספר טלפון


2773260 - 02 עיסא אליאס נצאר
2773261 - 02 ח'ליל אבראהים פארס נג'ם
2773262 - 02 ע'אלב מת'רי יעקוב אסחק
2773264 - 02 ע'טאס ג'ריס נקולא סלאמה
2773267 - 02 חמדי ג'מאל ח'ליל בנורה
2773268 - 02 מנאל יוסף ג'ראסמוס אבו עיטה
2773269 - 02 ג'ורג' צאלח עיסא קמציה