מספר טלפון


2773280 - 02 ג'ורג' ח'ליל עאזר הואש
2773281 - 02 מרואן ח'ליל חנא עוצ'
2773282 - 02 מחמד מחמוד חמדאן שעיבאת'
2773283 - 02 ג'ורג'ית' פרח ג'מיל ע'אנם
2773284 - 02 אליאס מסלם אליאס רשמאוי
2773285 - 02 ג'ורג' אבראהים סלים רשמאוי
2773286 - 02 פאדי יוסף ג'ריס אלטויל
2773287 - 02 עמאד ג'ורג' ח'צ'ר חנונה
2773288 - 02 כניסה אלענצרה אלמת'חדה
2773289 - 02 ראאד ג'מיל והבה ח'יר