מספר טלפון


2773290 - 02 מית'א ג'בר חנא אבו עיטה
2773291 - 02 מחמד ח'ליל אבראהים נצר
2773292 - 02 ג'ורג' רג'א מיח'אאיל קמציה
2773294 - 02 כרימה קסטה אליאס מראג'דה
2773295 - 02 אסאמה אליאס בדר בדרא
2773296 - 02 עודה אליאס עודה סלאמה
2773297 - 02 ג'ורג' נקולא עוץ' אלבעבול
2773298 - 02 וסאם באסם אבראהים רשמאוי
2773299 - 02 מאהר אחמד מסלם אבו זר