מספר טלפון


2773310 - 02 מארע'ו מיח'אאיל עיסא בנורה
2773313 - 02 כרים ת'ומא עטא אללה אבראהים
2773314 - 02 נסים יואכים חבאס אבו עיטה
2773315 - 02 בלאל סעיד מחמד אבו חלת'ם
2773316 - 02 עמאד עיסא יוסף אלקסיס
2773317 - 02 מאהר ח'יר אליאס ח'יר
2773318 - 02 מחמד מוסא עטיה שעיבאת'
2773319 - 02 ג'ורג' חנא אליאס קמציה