מספר טלפון


2773320 - 02 פוזי חנא ג'ריס קמציה
2773321 - 02 חלימה חסן סלאמה סלאמה
2773322 - 02 עזיז אליאס עיסא ח'יר
2773323 - 02 מחמד חסין סלימאן אלעביאת'
2773324 - 02 מאג'ד יעקוב אליאס אלאטרש
2773325 - 02 יונאן סלאמה אבראהים קמציה
2773326 - 02 ג'בראאיל חנא יוסף קמציה
2773327 - 02 ג'אנית' סלימאן קמציה
2773328 - 02 מחמד שחאדה סלים מחארבה
2773329 - 02 אחמד מוסא חסן אלעביאת'