מספר טלפון


2773330 - 02 ג'ורג' נצרי דאווד עואד
2773331 - 02 עצאם עיסא יוסף אלקסיס
2773332 - 02 אלמרכז אלסקאפי ללטפל אלפלסטיני
2773333 - 02 שרכה אלסבת'י ללת'ג'ארה ואלצנאעה
2773334 - 02 מג'די ג'מאל ח'ליל בנורה
2773335 - 02 לידיא צליבא ג'אד אללה בולס
2773336 - 02 ראאד בטרס צליבא סעד
2773337 - 02 ולים בשארה חנא מנצור
2773338 - 02 עבד אללה צליבא יוסף בנורה
2773339 - 02 סלאמה דאוד סלאמה שעיבאת'