מספר טלפון


2773380 - 02 עזת' מיח'אאיל קמציה
2773381 - 02 היאם בשארה עיסא מרקץ
2773382 - 02 זיאד עיסא סלימאן עג'אג'
2773383 - 02 עטא אללה מוסא ח'ליל דנון
2773384 - 02 נהלה נקולא עוץ' ג'אבר
2773385 - 02 אליאס עטא אללה מחמד ג'בראן
2773387 - 02 אסחק מת'רי עודה מת'רי
2773388 - 02 מדרסה ד'כור אלת'עאמרה אלאסאסיה
2773389 - 02 צליבא בשארה עיסא מצלח