מספר טלפון


2773390 - 02 עמר אחמד ח'ליל אבו לטיפה
2773391 - 02 עיד עבד אללה סלאמה שעלאן
2773392 - 02 עמאד סמעאן עבאס אבו עטיה
2773393 - 02 אסת'יף באסיל יעקוב הואש
2773394 - 02 ע'סאן ג'ורג' חנא מצלח
2773395 - 02 ח'אלד אחמד רשיד שעיבאת'
2773396 - 02 כאמל עיסא ח'ליל ג'בראן
2773397 - 02 מחמוד מחמד ח'צ'ר ג'בראן
2773398 - 02 אמיל עודה אליאס סלאמה