מספר טלפון


2773400 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2773401 - 02 ג'ורג' חנא עטא אללה
2773402 - 02 ג'ריס אבראהים ח'ליל עואד
2773403 - 02 באסם פרג' סאלם עיסא
2773404 - 02 מאהר עיסא ניקולא עואד
2773405 - 02 ג'ריס חנא אסכנדר סעד
2773406 - 02 ג'מאל צאלח מוסא מסעד
2773407 - 02 לינדא יוסף סאלם עואד
2773408 - 02 פיליב ג'ברא חנא אבו עיטה
2773409 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה