מספר טלפון


2773410 - 02 אחמד באג'ס חסן ג'בראן
2773411 - 02 עיסא ג'ורג' עטא אללה אלחאיך
2773412 - 02 אסחק ג'אד אללה סעיד סעד
2773413 - 02 עיסא נקולא עוץ' בעבול
2773414 - 02 מג'די נאג'י עודה קמציה
2773415 - 02 עבד אבראהים עבד אלקאדר נצר
2773417 - 02 נביל מחמוד דאווד סלאמה
2773418 - 02 ג'מיל סאבא עיסא אבו סעדא
2773419 - 02 נדים עיסא אליאס קמציה