מספר טלפון


2773430 - 02 האני אנדראוס עודה אלקסיס
2773431 - 02 עיסא בשארה עיסא מצלח
2773432 - 02 שרכה אלעלא אלת'ג'אריה אלצנאעיה
2773434 - 02 עארף מוסא חסין אלעביאת'
2773435 - 02 עמאד חפיט' ג'ורג' רשמאוי
2773436 - 02 מאהר מיח'אאיל אליאס ח'יר
2773437 - 02 ח'צ'ר עזאת' עיסא מצלח
2773438 - 02 ח'ריסת'ו אליאס יוסף אבו עיטה
2773439 - 02 ת'ופיק ג'אבר סלים סלים