מספר טלפון


2773500 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2773501 - 02 אליאס אבראהים חביב ג'קמאן
2773503 - 02 עיסא בטרס אליאס אבו פרחה
2773504 - 02 שרכה מעכרונה אלעזאל
2773505 - 02 ג'מילה יוסף ג'ראסמוס אסחק
2773507 - 02 שכיב פרח ג'מיל ח'יר
2773508 - 02 חנא זכריא סאלם אבו עיטה