מספר טלפון


2773560 - 02 ג'ורג' אליאס עבד אללה רשמאוי
2773561 - 02 מישיל בשארה מוסי סלסע
2773562 - 02 עזיזה אליאס עיסי בנורה
2773563 - 02 ג'ורג' עוץ' ח'צ'ר אבו סעדי
2773564 - 02 ע'טאס אנדראוס קסטנדי בנורה
2773565 - 02 שאהר אחמד אבראהים אלוחש
2773566 - 02 מאדלין אליאס יעקוב קמציה
2773569 - 02 מארלין יעקוב אסכנדר מסעד