מספר טלפון


2773571 - 02 לילא ח'צ'ר עיסא מואג'דה
2773572 - 02 סהאם בטרס אליאס אבו פרחה
2773573 - 02 מיח'אאיל בטרס אליאס אבו פרחה
2773574 - 02 חנא בשארה ניקולא ג'ראיסה
2773575 - 02 ח'צ'ר בטרס אליאס אבו פרחה
2773576 - 02 עודה שחאדה סלימאן אע'ריב
2773577 - 02 אלאמן אלוטני אלת'נט'ים ואלאדארה
2773578 - 02 בסאם והבה אבראהים אבו סעדא
2773579 - 02 עאליה אחמד מחמד ג'בראן