מספר טלפון


2773610 - 02 נדים פאאד ח'ליל אבוסעדה
2773611 - 02 מאססה עוץ' ללהנדסה ואלמקאולאת'
2773612 - 02 ג'אבר מוסי נצאר נצאר
2773613 - 02 פוזי מנצור אליאס שומלי
2773614 - 02 אליאס עוץ' יוסף קמציה
2773615 - 02 עטא אללה אליאס ח'ליל ח'יר
2773616 - 02 סלטה אלמיאה ואלמג'ארי
2773619 - 02 ג'ורג' צליבא יוסף מרשד