מספר טלפון


2773630 - 02 מנד'ר ג'ריס יעקוב קמציה
2773631 - 02 עבדאלמטלב חאפט' חסין אלקיסי
2773632 - 02 ריאץ' חנא סלימאן מצלח
2773633 - 02 מח'יטה מיס
2773634 - 02 ח'צ'ר עיסא ח'צ'ר ח'יר
2773635 - 02 מאהר עיסא ח'צ'ר ח'יר
2773636 - 02 אבראהים אחמד אבראהים אלבג'אלי
2773637 - 02 חנא עוץ' יוסף קמציה
2773638 - 02 ריאץ' ג'ורג' ח'ליל אבראהים
2773639 - 02 מאהר ג'ורג' בשארה אבראהים