מספר טלפון


2773720 - 02 חנא דאוד סאן ג'וזיף
2773722 - 02 עמאד דאוד ח'מיס אלחנש
2773723 - 02 נביל אנטון עטא אללה רשמאוי
2773724 - 02 עוץ' עלי מחמד אלאטרש
2773725 - 02 נאג'י מחמד פיאץ' ג'בראן
2773726 - 02 סאהר ג'מאל צאלח מסעד
2773727 - 02 ע'סאן אליאס מית'א שומלי
2773729 - 02 לויזא יעקוב ח'צ'ר אלאטרש