מספר טלפון


2773740 - 02 רודני אליאס אבראהים הלאל
2773741 - 02 וסים בסכאל אליאס אלשומלי
2773743 - 02 חנא יוסף ג'ריס דיכרת'
2773744 - 02 מאג'ד אליאס עטא אללה אלח'ורי
2773745 - 02 סעאד חנא אנטון אלהואש
2773746 - 02 ח'ליל פארס ח'ליל ג'בראן
2773747 - 02 אליאס והבה אליאס אבו עיטה
2773748 - 02 ג'ורג' עיסי אנטון אבו אלזלף
2773749 - 02 מחמוד יוסף עבד הנדי