מספר טלפון


2773760 - 02 ת'ריז ג'ריס עודה סאחורי
2773761 - 02 ג'מאל עיסא צליבא אלאטרש
2773762 - 02 מישיל עיסא מיח'אאיל אלקזחה
2773763 - 02 רחמה סאלם יוסף אבו סעדא
2773764 - 02 נצר ח'צ'ר עיסא אבו סעדא
2773766 - 02 נהא עלי עבדאלפת'אח שעלאן
2773767 - 02 ודיע ח'ליל ג'ריס אבו עיטה
2773768 - 02 לונא אליאס חנא מצלח
2773769 - 02 מישיל והבה אליאס אבו עיטה