מספר טלפון


2773770 - 02 אסעד סלימאן עבד אלקאדר
2773772 - 02 סמיר יעקוב זכריא בנורה
2773773 - 02 מחמד חסן סלאמה ד'ויב
2773774 - 02 עיסא מישיל טנאס אבו עיטה
2773775 - 02 שרכה חקל אלרעאה ללח'זף
2773776 - 02 סאמי ג'ורג' ח'צ'ר אבו פרחה
2773777 - 02 ע'סאן ג'מיל חנא בנורה
2773779 - 02 ג'ריס עבדאללה צליבא בנורה