מספר טלפון


2773780 - 02 האני עוץ' ח'צ'ר אבו סעדה
2773781 - 02 עמאד אליאס ג'אד אללה ח'יר
2773783 - 02 ג'אבי כרים חביב עוצ'
2773784 - 02 מחמד אחמד ח'ליל עיאד
2773785 - 02 ח'סוס פאאד אליאס ע'טאס
2773786 - 02 עיסא מיח'אאיל בשארה עואד
2773787 - 02 שרכה ג'ילאן בלאסת'יך
2773788 - 02 שרכה ג'ילאן בלאסת'יך
2773789 - 02 ג'מיל אסכנדר אליאס ע'ריב