מספר טלפון


2773822 - 02 שאהר אחמד אבראהים אלוחש
2773823 - 02 מניר ג'ורג' ניקולא אלבעבול
2773824 - 02 סלג'י ג'ריס עטא אללה ע'אנם
2773825 - 02 בשארה ח'צ'ר עיסא אבו סעדא
2773826 - 02 מחמד עיסא מחמד ג'בראן
2773827 - 02 מעין פרח מיח'אאיל עיאד
2773828 - 02 בשארה בוע'אר אליאס אבו אלזלף
2773829 - 02 ג'ליס מסלם אליאס רשמאוי