מספר טלפון


2773831 - 02 רוני ראג'י ח'צ'ר חנונה
2773832 - 02 רוני ראג'י ח'צ'ר חנונה
2773833 - 02 אחמד ח'ליל עיאד ד'ויב
2773836 - 02 עמאד חסן שחאדה אבו אלע'יב
2773837 - 02 מוסא סעיד מוסא שעיבאת'
2773838 - 02 רבחי מחמד עלי חאמד
2773839 - 02 סימון ג'ורג' יעקוב בולץ