מספר טלפון


2773861 - 02 מניר טנאס אליאס מצלח
2773862 - 02 פארס אחמד אבראהים אלוחש
2773863 - 02 מאג'ד עבדאלפת'אח סלמאן אלחוראני
2773864 - 02 נאדר מישיל עיסא עטא אללה
2773865 - 02 ח'צ'ר יעקוב דאוד עואד
2773866 - 02 רפול פאיז רפול רופא
2773867 - 02 פאאד ג'ראסמוס ג'ריס רשמאוי
2773868 - 02 רג'א עזיז חנא קמציה