מספר טלפון


2773870 - 02 סאמי נצרי עיסא חנא סעד
2773871 - 02 חנא ח'ליל סלימאן בנורה
2773874 - 02 ולים מיח'אאיל ג'ראסמוס רשמאוי
2773875 - 02 שרכה קריה ואדי אלרעאה אלסיאחיה מ ח'
2773876 - 02 שרכה קריה ואדי אלרעאה אלסיאחיה ם ח'
2773878 - 02 לטפי הנדי עבד אלשאהין הנדי
2773879 - 02 ד טארק עוץ' ג'בר הנדי