מספר טלפון


2773900 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2773901 - 02 פיכת'ור נצרי צליבא כוכאלי
2773902 - 02 יעקוב עיסי יעקוב אלית'ים
2773903 - 02 נאג'י ג'ורג' עבד אללה חוארי
2773904 - 02 ג'ורג' חנא עוץ' אבו סעדא
2773905 - 02 ת'ופיק באסיל עיסי אסחק
2773906 - 02 שרכה באצאת' חקל אלרעאה אלסיאחיה
2773907 - 02 נצ'אל ג'ריס חנא קמציה
2773908 - 02 עבד מחמד אחמד עלי אלוחש
2773909 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי