מספר טלפון


2773910 - 02 שרכה מחלאת' אלאראצ'י אלמקדסה ם ח' ם
2773911 - 02 ג'ורג' חנא עיסי אבו סעדה
2773912 - 02 ג'ורג' אליאס אבראהים עודה
2773913 - 02 שרכה אלטויל למואד אלבנאה
2773914 - 02 מחמוד מחמד ג'אד אללה נופל
2773915 - 02 חנא ג'מיל צליבא כוכאלי
2773916 - 02 חנא עיסי אליאס אבו עיטה
2773919 - 02 יוסף מחמד דרויש ע'בון