מספר טלפון


2773950 - 02 אמיל טנאס ניקולא אלח'ורי
2773951 - 02 סמיחה אסחק סאלם קמציה
2773952 - 02 נמר ג'ורג' חנא עואד
2773953 - 02 עוני אליאס סאלם אלאטרש
2773954 - 02 עבלה סמעאן חבאס רשמאוי
2773956 - 02 באסם יעקוב ח'ליל אלאטרש
2773957 - 02 קסטנדי מנאויל קסטה שומלי
2773958 - 02 אסאמה נסים אליאס בנורה
2773959 - 02 ג'האד נצרי ח'צ'ר עואד