מספר טלפון


2798011 - 02 עלי יוסף עבד אלרחמן חשמה
2798012 - 02 מהנד שריף מחמד אלשויכי
2798013 - 02 זיאד האשם עבד אלסמיע אלשויכי
2798014 - 02 סמיה עבד אלראזק צבאח רמצ'אן
2798015 - 02 יחיי עבד אלרזאק עמר אלשויכי
2798016 - 02 פרח רג'ב מצטפא אלג'נדי
2798017 - 02 חמדאן סלימאן עדוי עדואן
2798018 - 02 יוסף מחמד יוסף חשמה
2798019 - 02 אחמד עיסא מוסא אחמד