מספר טלפון


2798080 - 02 נאצר עלי אבו אלריש
2798081 - 02 מוסא מחמד מוסא ח'לף
2798082 - 02 בסאם ג'ודת' דאווד עדואן
2798083 - 02 אשרף חסין ח'מיס קרש
2798084 - 02 עבדאלחמיד אלשויכי
2798085 - 02 צבחי יוסף צבחי סמום
2798086 - 02 שרכה אלת'ופיק למסת'לזמאת' אלאטפאל
2798087 - 02 זכי מחמד נורז אלבח'ארי
2798088 - 02 אחמד דאווד מחמד ענת'ר