מספר טלפון


2798110 - 02 ג'ורג' סמעאן ג'ורג' מח'לוף
2798111 - 02 מחמוד יוסף מחמד עואד
2798114 - 02 ח'אלד ח'ליל אחמד אבוחלאוה
2798115 - 02 זיאד ח'ליל אחמד אבו אלחלאוה
2798116 - 02 שרכה אלהנדסה אלמיכאניכיה
2798117 - 02 מחמד אחמד עלי אלאמאם
2798118 - 02 מחמד אחמד עלי אלאמאם
2798119 - 02 וליד ח'ליל אחמד אבו אלחלאוה