מספר טלפון


2798150 - 02 עבדאלרחמן ח'לוי עבד אלרחמן אלח'טיב
2798153 - 02 פהמי עזת' אחמד אבואסנינה
2798154 - 02 פהמי עזת' אחמד אבואסנינה
2798155 - 02 פהמי עזת' אחמד אבואסנינה
2798156 - 02 נאהד עבד אלרחמן חריז
2798157 - 02 וליד ג'מעה מחמד אדכידך
2798158 - 02 ג'האד ג'מעה מחמד אדכידך
2798159 - 02 עלאה ג'מעה מחמד אדכידך