מספר טלפון


2798170 - 02 ג'מיל עסמאן עבד אלג'ואד וזוז
2798171 - 02 אימן מחמוד מחמד אלצחצאח
2798173 - 02 חכמת' ערסאן סלימאן
2798174 - 02 עטיה מחמד ח'ליל בצה
2798176 - 02 מפיד דאווד חסן אבוע'יס
2798178 - 02 נעים עיסא עבד אלרחמן אלשיח' קאסם
2798179 - 02 ח'אלד דאווד צאלח עזם