מספר טלפון


2798210 - 02 שאדיה נצר צאלח עדואן
2798211 - 02 מחמד אבראהים עבד אללה אבו טה
2798212 - 02 נעימה מחמד סאלם אלסנאוי
2798213 - 02 רפעת' מחמד עטא ג'בר
2798214 - 02 פאאד לטפי צבחי זאיד
2798215 - 02 עבד אלמעז עמר עבד אלראזק אלשויכי
2798216 - 02 פואז עבד אלקאדר אבראהים אלג'עברי
2798217 - 02 ראאד סאלם מחמד דארי
2798218 - 02 היסם מחמד נאצר אלדין
2798219 - 02 ת'ריז יוסף עיסא ניקודם