מספר טלפון


2798240 - 02 מנד'ר פריד עלי זערור
2798242 - 02 אסחק סלימאן אבראהים אלת'מימי
2798243 - 02 מחמד פוזי אחמד עריקאת'
2798245 - 02 ג'ואד עבדה עבדא אלקאדר אבו עישה
2798246 - 02 נביל עמר מחמוד קואסמי
2798248 - 02 דאוד מחמד אחמד אלאסמר
2798249 - 02 נאצר מחמד אחמד אלאסמר