מספר טלפון


2798270 - 02 מחמוד מחמד ג'ודה עלאמה
2798271 - 02 ג'ודה מחמד ג'ודה עלאמה
2798272 - 02 עאמר מחמד ג'ודה עלאמה
2798273 - 02 סעיד מחמד עוץ' עלאמה
2798274 - 02 זיאד מחמד ג'ודה עלאמה
2798275 - 02 זיאד מחמד ג'ודה עלאמה
2798277 - 02 אסאמה מחמד חסן אלעג'לוני
2798279 - 02 מחמוד מחמד פרחאת'