מספר טלפון


2798290 - 02 אסאמה ת'ופיק בצה
2798291 - 02 עדנאן רשיד אסמאעיל עודה
2798293 - 02 אבראהים יוסף ג'אבר
2798295 - 02 פאאד צבחי לטפי זאיד
2798297 - 02 מחמוד פאיז מחמוד אלשג'אעיה
2798298 - 02 אימן עאדל חסין אלג'אבי
2798299 - 02 אימן בסאם חסני אלכילאני