מספר טלפון


2798320 - 02 היסם מחמד אבראהים צלאח
2798321 - 02 יוסף סעוד מחמד אלסנאוי
2798322 - 02 מחמד דאווד מחמד עואד
2798323 - 02 אחמד מחמוד מחמד אבו רומי
2798326 - 02 נאצר ח'אלד מחמד אדריס
2798327 - 02 סאמר ערפאת' עזמי קראעין
2798328 - 02 זיאד מחמוד מחמד נצר אללה
2798329 - 02 האני עלי מצטפא עודה