מספר טלפון


2798350 - 02 אלהאם כאמל אלוערי
2798351 - 02 אסחק סאלם עלי אבו אלחלאוה
2798352 - 02 ח'ליל מחמד מחמד דמדום
2798353 - 02 איאד ג'ואד מצטפא אדכידך
2798355 - 02 היפאה חסן עלי אלדג'אני
2798356 - 02 צאלח אחמד חמיד אבו חמאד
2798357 - 02 מחמוד אחמד חמיד אבוחמאד
2798358 - 02 צאדק עזאת' נצאר