מספר טלפון


2798360 - 02 כאיד חסאן מטר ע'יס
2798362 - 02 נאצר שחדה ת'ופיק ע'יס
2798364 - 02 איאד עצאם אסמאעיל אלברע'וסי
2798366 - 02 איוב טה עבד אלפת'אח פרחאת'
2798367 - 02 ח'צ'ר טה עבד אלפת'אח פרחאת'
2798368 - 02 מאהר ח'צ'ר טה פרחאת'
2798369 - 02 אליאס ח'צ'ר טה פרחאת'